Μεταλλικά Κτίρια • Σύμμικτες Κατασκευές • Ειδικές Μεταλλικές Κατασκευές           


5ο Χιλ. Λάρισας - Τυρνάβου, Λάρισα
τηλ: 2410 591475, FAX: 2410 593215
e-mail: [email protected]

© 2008-2011 ΒΙΟΜΕΤ Α.Ε.
Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώµατος.