Μεταλλικά Κτίρια • Σύμμικτες Κατασκευές • Ειδικές Μεταλλικές Κατασκευές

           


5ο Χιλ. Λάρισας - Τυρνάβου, Λάρισα
τηλ: 2410 591475, FAX: 2410 593215
e-mail: [email protected]


© 2008-2019 ΒΙΟΜΕΤ Α.Ε.
Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώµατος.