ΒΙΟΜΕΤ Α.Ε.
5ο χλμ Λάρισας - Τυρνάβου, 41500, Λάρισα
T: 2410 591475 - F: 2410 593215
email: [email protected]