Καλώς ήλθατε στις σελίδες του viomet.gr

Εάν συνεχίζετε να επισκέπτεστε και να χρησιμοποιείτε αυτήν την ιστοσελίδα συμφωνείτε να συμμορφωθείτε με και να δεσμευτείτε από τους ακόλουθους όρους χρησιμοποίησης, οι οποίοι διέπουν τη σχέση της "ΒΙΟΜΕΤ Α.Ε." με σας σε σχέση με αυτήν την ιστοσελίδα. Ο όρος "ΒΙΟΜΕΤ" ή "εμείς" ή "εμάς" αναφέρεται στον ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας η επίσημη έδρα του οποίου είναι στην Λάρισα, Ελλάδα. Ο όρος "εσείς" αναφέρεται στο χρήστη ή τον επισκέπτη της ιστοσελίδας μας.


Η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου υπόκειται στους ακόλουθους όρους χρήσης:
Το περιεχόμενο των σελίδων αυτού του δικτυακού τόπου είναι για γενική πληροφόρηση και χρήση μόνο. Υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
Ούτε από εμάς ούτε από οποιαδήποτε τρίτα μέρη παρέχεται καμία εγγύηση ως προς την ακρίβεια, την επικαιρότητα, την απόδοση, την πληρότητα ή την καταλληλότητα των πληροφοριών και των υλικών που βρίσκονται ή προσφέρονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό. Αποδέχεστε ότι οι πληροφορίες και τα υλικά μπορεί να περιέχουν ανακρίβειες ή λάθη και αποκλείουμε ρητά την ευθύνη για οποιεσδήποτε τέτοιες ανακρίβειες ή λάθη στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.
Η χρήση οποιωνδήποτε πληροφοριών ή υλικών σε αυτόν τον δικτυακό τόπο γίνεται εξ ολοκλήρου με δική σας ευθύνη, για την οποία δεν θα ευθυνόμαστε. Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι οποιαδήποτε προϊόντα, υπηρεσίες ή πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού του δικτυακού τόπου καλύπτουν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.
Η ιστοσελίδα αυτή περιέχει υλικό το οποίο ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί σε εμάς. Αυτό το υλικό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε αυτά, το σχεδιασμό, τη διάταξη, την εμφάνιση και γραφικά. H αναπαραγωγή αυτού του υλικού απαγορεύεται.
Όλα τα εμπορικά σήματα που αναπαράγονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο, που δεν είναι ιδιοκτησία μας ή που έχουν χορηγηθεί σε μας, αναγνωρίζονται στον ιστοχώρο.
Κατά διαστήματα, η ιστοσελίδα μπορεί επίσης να περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους. Αυτές οι συνδέσεις παρέχονται για την εξυπηρέτησή σας, για να παρέχουν συμπληρωματικές πληροφορίες. Δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε με την ιστοσελίδα(ες). Δεν έχουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο άλλων δικτυακών τόπων.
Παράνομη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου μπορεί να καταλήξει στην αξίωση αποζημίωσης ή / και να είναι ποινικό αδίκημα. Η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου και οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από μια τέτοια χρήση του δικτυακού τόπου υπόκειται στους νόμους.


Ευχαριστούμε.