Ο κ. Χρήστος Τσικρίκης αξιοποιώντας τις πλούσιες εμπειρίες που είχε αποκομίσει από την μακροχρόνια ενασχόλησή του στον τομέα των κατασκευών, ίδρυσε το έτος 1987 την Εταιρία ΒΙΟΜΕΤ, η οποία εξακολουθεί να διευθύνεται μέχρι σήμερα από τον ίδιο, με κύριο αντικείμενο εργασιών την κατασκευή πάσης φύσεως μεταλλικών κτιρίων (βιομηχανοστάσια, αποθηκευτικοί και εκθεσιακοί χώροι, ψυκτικοί θάλαμοι, πολυώροφα σύμμικτα κτίρια, γραφεία, κέντρα αναψυχής, αθλητικές εγκαταστάσεις, super markets, logistics κ.λ.π.).

Η πολύχρονη συσσωρευμένη γνώση, οι μόνιμες επιχειρηματικές ανησυχίες του φορέα, η απόλυτη προσήλωση του ιδίου και των στελεχών της επιχείρησης στην ποιότητα, δημιούργησαν μια πρότυπη από κάθε άποψη παραγωγική μονάδα, άρτια οργανωμένη σε όλα τα επίπεδα δράσης της, έτσι ώστε να είναι σε θέση να σχεδιάζει (εφόσον υπάρχει ανάλογο ενδιαφέρον από τον υποψήφιο πελάτη της), να διατυπώνει τεκμηριωμένες βελτιωτικές, ως προς την χωροταξία και την λειτουργικότητα, προτάσεις, να προετοιμάζει ταχύτατα στο εργοστάσιό της τον κύριο και δευτερεύοντα φέροντα οργανισμό, να συναρμολογεί και να παραδίδει σε χρόνους ρεκόρ τα έργα των οποίων αναλαμβάνει την εκτέλεση, τα οποία, κατά γενική ομολογία, ανταποκρίνονται στις πλέον υψηλές απαιτήσεις ποιοτικών προδιαγραφών και αισθητικού αποτελέσματος.

Η ΒΙΟΜΕΤ A.E. στεγάζει τις παραγωγικές της δραστηριότητες σε ιδιόκτητους άνετους χώρους 6.000τ.μ. (στεγασμένων) στην περιοχή Γιάννουλης Λάρισας, απασχολεί περίπου 40 εργαζομένους. Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001: 2008 και υπάρχουν στο δυναμικό της πιστοποιημένοι ηλεκτροσυγκολλητές από την εταιρεία πιστοποίησης ΕΒΕΤΑΜ.

Προφίλ