Η ΒΙΟΜΕΤ Α.Ε. έχει ως κύριο αντικείμενο εργασιών την κατασκευή πάσης φύσεως μεταλλικών κτιρίων (βιομηχανοστάσια, αποθηκευτικοί και εκθεσιακοί χώροι, ψυκτικοί θάλαμοι, πολυώροφα σύμμικτα κτίρια, γραφεία, κέντρα αναψυχής, αθλητικές εγκαταστάσεις, super markets, logistics κ.λ.π.).

Η πολύχρονη συσσωρευμένη γνώση και η απόλυτη προσήλωση στην ποιότητα, δημιούργησαν μια πρότυπη από κάθε άποψη παραγωγική μονάδα, άρτια οργανωμένη σε όλα τα επίπεδα δράσης της, από τον σχεδιασμό ως την κατασκευή των μεταλλικών κτιρίων.

Η ΒΙΟΜΕΤ A.E. στεγάζει τις παραγωγικές της δραστηριότητες σε ιδιόκτητους άνετους χώρους 6.000τ.μ. και είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008.