1987

Ίδρυση της εταιρείας από τον κ.Τσικρίκη Χρήστο.

1195

Μεταφορά της εταιρείας σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις με έδρα την περιοχή Γιάννουλη Λάρισας.

1195

(8 μήνες αργότερα) Επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων 500 τ.μ.

1997

Ακολουθεί νέα επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων 1000 τ.μ.

2008

Η Τσικρίκης Χρήστος διαφοροποιεί τη νομική της μορφή και μετατρέπεται σε Ανώνυμη Εταιρεία με διακριτικό τίτλο ΒΙΟΜΕΤ Α.Ε. - Κατασκευές Μεταλλικών Κτιρίων Τσικρίκης Χρήστος Α.Ε..

2010

Η συνεχιζόμενη ανάπτυξη της εταιρείας οδηγεί στην δημιουργία νέων, σύγχρονων εγκαταστάσεων σε ιδιόκτητους χώρους 13.500 τ.μ.

 

Σύντομο Ιστορικό