Οι σημερινές βιομηχανικές εγκαταστάσεις βρίσκονται σε ιδιόκτητο χώρο 17.500 τ.μ. και καταλαμβάνουν 6.000 τ.μ. στεγασμένο χώρο όπου πραγματοποιούνται οι παραγωγικές διαδικασίες και 600 τ.μ. γραφεία.

Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας είναι από τις πλέον σύγχρονες του κλάδου και συνεχώς εκσυγχρονίζονται. Οι εγκαταστάσεις στον τομέα της παραγωγής είναι διαμορφωμένες για την ταχύτατη διεκπεραίωση όλων των εργασιών, δηλαδή η επεξεργασία του χάλυβα και άλλων υλικών πραγματοποιείται στην οριοθετημένη γραμμή παραγωγής. Επιπλέον υπάρχει κλειστό βαφείο 600 τ.μ.

 

Viomet Εγκαταστάσεις

Εγκαταστάσεις
Εγκαταστάσεις
Εγκαταστάσεις