- Γραμμή CNC, κοπής, διάτρησης και μαρκαρίσματος δοκών Peddinghaus TDK 1000. Η γραμμή είναι εξοπλισμένη με εννέα τρυπάνια διάτρησης για πλάτος δοκών μέχρι 1.000mm. Για την κοπή των δοκών χρησιμοποιείται δίσκος κοπής για απόλυτη ακρίβεια. Ακόμη υπάρχει ενσωματωμένο σύστημα εισόδου-εξόδου των δοκών.

- Γραμμή CNC κοπής και διάτρησης λαμαρινών Peddinghaus FDB 600, μέγιστου πλάτους 600mm, πάχους 80mm και απεριορίστου μήκους. Είναι εξοπλισμένη με τριπλή κεφαλή ταχείας διάτρησης και κεφαλή οξυγόνου για την κοπή.

- Πριονοκορδέλες (2) για την κοπή δοκών πλάτους έως 600mm. Ενσωματωμένο σύστημα εισόδου-εξόδου των δοκών.

- RADIAL (3) για την διάτρηση πλακών έως 80mm.

- Υδραυλικό ζουμποψάλιδο τύπου GEKA, 2 θέσεων εργασίας.

- Μία περιφερόμενη μηχανή διάτρησης πλακών χρησιμοποιώντας ζουμπά.

- Μία μηχανή χειρός(τσιμπίδα) LINCON χρησιμοποιώντας plasma για την κοπή δοκών και δυνατότητας συγκόλλησης δοκών.

- Γεννήτρια 150KVΑ συγκολλητικό μηχάνημα διατμητικών υλών για τις σύμμικτες κατασκευές.

- Το κλειστό βαφείο είναι εξοπλισμένο με σύστημα 5 αεραγωγών για τον εξαερισμό του χώρου.

- Είκοσι μηχανές ηλεκτροσυγκόλλησης MIG-MAG.

- Δύο γερανογέφυρες με δυνατότητα ανύψωσης 10t με διπλό φορέα [box].

- Οκτώ γερανογέφυρες με δυνατότητα ανύψωσης 5t με μονό φορέα [box].

- Έξι γερανάκια δυνατότητα ανύψωσης 2t στηριζόμενα σε δοκούς οι οποίοι βρίσκονται 5m πάνω από τις θέσεις εργασίας των μονταδόρων και ηλεκτροσυγκολλητών για την καλύτερη και την ταχύτερη διεκπεραίωση των εργασιών.

Εξοπλισμός Παραγωγής
Εξοπλισμός Παραγωγής
Εξοπλισμός Παραγωγής
Εξοπλισμός Παραγωγής
Εξοπλισμός Παραγωγής