Η ΒΙΟΜΕΤ Α.Ε. διαθέτει τμήμα σχεδιασμού εξοπλισμένο με τα πλέον σύγχρονα μέσα hardware - software τρισδιάστατης μοντελοποίησης μεταλλικών κατασκευών ( StruCAD V.15.5 , Advance Steel 10 ,Prosteel 3D , AutoDesk Architectural Desktop 3.3 και 2004, AutoCAD). Η τρισδιάστατη μοντελοποίηση παρέχει πολλαπλά οφέλη στη παραγωγική διαδικασία, από την αρχική προσμέτρηση υλικών μέχρι την ανέγερση ενός έργου, παράγοντας με εντελώς αυτόματο τρόπο μεγάλη γκάμα σχεδίων και αναφορών.

Έτσι παράγονται αυτόματα :
- Γενικά σχέδια όπως κατόψεις ,όψεις , τομές και σχέδια εδράσεων.
- Τρισδιάστατη απεικόνιση του μοντέλου.
- Κοπής-διάτρησης μελών, εδικών τεμαχίων και πλακών (φύλλα κοπής).
- Συναρμολόγησης μελών (σχέδια μοντάζ).
- Πλακών.
- Κατάλογοι υλικών στους οποίους περιλαμβάνονται για κάθε στοιχείο (μέλος,ειδικό τεμάχιο ή πλάκα) το μαρκάρισμα, η θέση στο μοντέλο, το βάρος και η επιφάνεια βαφής.
- Δυνατότητα για ομαδοποιήσεις υλικών ανά φάση κατασκευής, ή τύπο μαρκαρίσματος.
- Ξεχωριστοί αναλυτικοί κατάλογοι για κοχλίες, αγκύρια και λεπτότοιχες διατομές.
- Διαχωρισμός υλικών για παραλαβή στο εργοστάσιο ή στο εργοτάξιο.
- Σύνδεση των μηχανών CNC με αυτόματη παραγωγή αρχείων DSTV.

Το τμήμα σχεδιασμού είναι επανδρωμένο με άριστα εκπαιδευμένο και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο είναι σε θέση, ανά πάσα στιγμή να αποτυπώσει για λογαριασμό του επενδυτή ή οποιουδήποτε ενδιαφερομένου, τις λεπτομέρειες κατασκευής και το αναμενόμενο τελικό αισθητικό αποτέλεσμα.

Παρά την άρτια οργάνωση στον τομέα αυτό, η εταιρεία , έχει ως πάγια τακτική της, να μην παρεμβαίνει, εκτός και εάν ζητηθεί από τους ίδιους, στο έργο των υπεύθυνων επιστημόνων μελετητών των έργων, αλλά να φροντίζει πάντα να υλοποιεί με απόλυτη πιστότητα τους σχεδιασμούς τους.

Η πολύχρονη πλούσια εμπειρία του φορέα και των στελεχών της ΒΙΟΜΕΤ Α.Ε. επιτρέπουν εύστοχες συμβουλευτικές παρεμβάσεις για επίλυση τεχνικών προβλημάτων που θα προκύψουν λόγω ειδικών συνθηκών ή άλλων αιτιών κατά την διάρκεια κατασκευής των έργων.

Σχεδιασμός
Σχεδιασμός
Σχεδιασμός